รับจำนองบ้าน ที่ดิน รถยนต์

ดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน รับเงินใน 3 ชั่วโมง

เพิ่มเพื่อน

โทรด่วน. 081-9210-432

Please input this field
Please input this field
Please input this field
Please input this field
Please input this field

บริการทางการเงิน

รับจำนองโฉนดที่ดิน รถยนต์ ดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน (15%ต่อปี) ดอกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญา ลดต้นลดดอก หากชำระเงินล่าช้า ไม่มีการคิดค่าปรับ ระยะเวลาสัญญาจำนอง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปีหรือระยะยาว พื้นที่ให้บริการ กรุงเทพและปริฆณฑล ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง สระบุรี หัวหินและพื้นที่ใกล้เคียง

บริษัท พระนคร แคปปิตอล จำกัด

ให้เงินกู้จำนอง บ้าน ที่ดิน ห้องชุด อพาร์เมนต์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทและรถยนต์

อ่านเพิ่มเติม

  • เอกสารที่ต้องใช้ในการจำนอง

    - บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง - ทะเบียนบ้านของเจ้าของ และของคู่สมรส ฉบับจริง - ทะเบียนสมรส ฉบับจริง (พร้อมสำเนา) - หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ฉบับจริง (พร้อมสำเนา) - ทะเบียนหย่า , ใบมรณะบัตร ฉบับจริง (พร้อมสำเนา)

  • ขายฝากกับจำนองต่างกันอย่างไร

    การจำนอง คือ การเอาอสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนจำนองเป็นการประกันการชำระหนี้ให้แก่เจ้า หนี้ผู้รับจำนอง โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับจำนอง

  • ความหมายของการจำนอง

    จำนอง คือ การที่บุคคลคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้จำนอง” เอาอสังหาริมทรัพย์ของตน เช่น ที่ดินหรือทรัพย์ที่กฎหมายอนุญาตให้จำนองได้ ไปจดทะเบียนไว้กับบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้รับจำนอง”