การจำนองบ้านและที่ดิน

- รับจำนอง บ้าน ที่ดิน ตึกแถว ทาวเฮ้าส์ คอนโด อพาเม้นต์ ในพื้นที่ กรุงเทพและปริมณฑล ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง สระบุรี หัวหินและพื้นที่ใกล้เคียง

- ดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน(15%ต่อปี) ดอกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญา หากชำระเงินล่าช้า ไม่มีการคิดค่าปรับ ระยะเวลาสัญญาจำนอง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปีและระยะยาว

- ขั้นตอนการดำเนินงาน เตรียมเอกสารให้ครบ แจ้งยอดเงินที่ใช้ แจ้งที่อยู่หลักทรัพย์ นัดหมายเวลา สัญญาลงยอดกู้ตามจริง เลือกรับเงินสดหรือแคชเชียเช็ค