การชำระเงินและการไถ่ถอน

หลังจากทำสัญญาเสร็จสิ้นที่สำนักงานที่ดินแล้ว จะจ่ายเงินให้กับลูกค้าทันที ​

การชำระดอกเบี้ยให้โอนเข้าบัญชีธนาคาร โดยทางลูกค้าเก็บสลิปหรือใบโอนเป็นหลักฐานและแจ้งการชำระดอกเบี้ยทุกครั้ง

การไถ่ถอนให้นัดล่วงหน้า 1-2 วัน ค่าธรรมเนียมไถ่ถอนจำนอง 75 บาท